Alle assortimenten
Privacy statement

Privacy statement en cookies


Het CIB kiest als uitgangspunt en doelstelling het belang van zijn relaties. Het CIB wil voor hen waarde scheppen door het bieden van de best mogelijke goederen en diensten. Het CIB vindt het belangrijk dat zijn relaties dit ervaren en herkennen in:</p>


- Integriteit: handelen overeenkomstig de bedoelingen die het CIB zegt te hebben.

- Respect: zo met klanten omgaan dat zij het respect van het CIB ervaren.


Het CIB is gebonden aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). Hij onderschrijft en voert de inhoud van deze wet uit.

De door u verstrekte gegevens gebruikt het CIB om u zo goed mogelijk te adviseren over zijn goederen en diensten. De gegevens zijn beschikbaar voor alle afdelingen en onderdelen van het CIB, zodat steeds een zo goed mogelijk advies, dienst of goed geleverd kan worden. Daarbij blijven onverkort de interne en wettelijke spelregels voor de uitwisseling van gegevens van toepassing.

Bij de verwerking van uw gegevens gaat het CIB zorgvuldig te werk. Hij gebruikt alleen die gegevens die nodig zijn voor een optimale dienstverlening. Voor zover dat niet voortvloeit uit de wet of uit overeenkomsten dan wel verplichtingen die het CIB met en jegens u is aangegaan, worden zonder uw toestemming geen gegevens aan derden verstrekt.

U heeft de mogelijkheid om uw gegevens in te zien en, bij eventuele onjuistheden, te laten corrigeren. Een overzicht van uw gegevens kunt u schriftelijk aanvragen bij het CIB.


Cookies

Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Wij gebruiken deze cookies om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Deze informatie is niet gekoppeld aan persoonlijke gegevens en leiden niet tot het vaststellen van uw identiteit.


Liever geen cookies?

Mocht u bezwaar hebben tegen cookies dan kunt u dit uitzetten via uw browser. Uitleg hierover vindt u onder Help in de toolbar van uw browser.