Alle assortimenten
Disclaimer

De op deze website getoonde informatie wordt door het CIB met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Het CIB verstrekt door middel van deze website louter informatie over producten en diensten die door het CIB worden aangeboden.


Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht. Het CIB aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het eventueel niet goed functioneren van deze website. Het CIB aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden en onvolledigheden van de op de website van het CIB opgenomen informatie en tarieven.


Hoewel het CIB alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is het CIB niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via internet verzonden worden. Verwijzingen naar sites die niet door het CIB worden onderhouden zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel het CIB uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan hij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en / of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot sites die niet door het CIB worden onderhouden wordt afgewezen.